Trygghetstelefon

Framtidens trygghetslarm
finns i din telefon.

Den analoga trygghetstelefonens efterträdare

I flera decennier har trygghetstelefonen sett ut och fungerat på samma sätt. Nu är det dags för förändring. Läs mer >>

Trygghetstelefon för äldre

Den som tycker att det känns otryggt att vara ensam hemma, eller är orolig för att ramla och inte kan ta sig upp själv, kan ansöka om trygghetstelefon från sin kommun. Läs mer >>

Trygghetstelefon för ensamarbetare

För den som löper risk att utsättas för hot i arbetet kan tryggheten ökas med ett trygghetslarm. Läs mer >>

Nyheter om trygghetslarm

(Data från Google)

EMB Emergency gör mobiltelefonen till ett trygghetslarm

EMB Emergency är en applikation till mobiltelefoner som gör det möjligt att larma direkt till larmcentral eller hemtjänst. Funktionen passar både hemtjänstpersonal och rörliga brukare som normalt använder mobiltelefon. Efter larm kan mottagaren se var telefonen befinner sig.

EMB Emergency startar automatiskt när mobilen sätts på och ligger i bakgrunden, så att mobilen kan användas precis som vanligt. Ett tryck på larmknappen aktiverar larmet, larm skickas till en eller flera larmcentraler och en diskret vibration låter användaren veta att larmet har gått fram.

Läs mer på om EMB EmergencyLarmtelefon.se

Den analoga trygghetstelefonens efterträdare

I flera decennier har trygghetstelefonen sett ut och fungerat på samma sätt. En liten vit låda på väggen som fungerar som en högtalande telefon, med den skillnaden att den kan fjärrstyras med en liten sändare som brukaren bär runt handleden eller i ett snöre runt halsen.

Trygghetstelefoner har under lång tid utvecklats för, och enbart fungerat med, analog telefoni. Nu kommer dock den analoga telefonin att avvecklas i snabb takt, och nya alternativ måste fram.

En trygghetstelefon kan fortfarande se ut och fungera som förr, men den behöver kanske inte göra det. Ny teknik ger nya möjligheter till bättre anpassning mot den enskilde brukarens reella behov.

Läs mer om trygghetstelefonens framtid >>

Senaste nytt från BXO Solutions AB

Följ oss

 

SYSTEMINTEGRATÖR?

Vi söker företag som arbetar med systemintegration inom:

  • Vård och Omsorg
  • Industri
  • Fastighet